Skip to content Skip to footer

Un canari

Espinosa, Juan de ()

Obra presumiblement perduda. Probablement es correspon amb l´obra referenciada al catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1833, sala 1, amb número 64 o 63 [com a anònim]; catàleg de 1837, núm. 118 [dos quadres anònims]; catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1847, núm. 126 0 120; catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1866-67, núm. 271 (30 x 20); catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1913, núm. 168 (30 x 20).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.