Skip to content Skip to footer

Dels límits en l’art. L’esmalt contemporani com a mitjà d’expressió pictòrica

Discurs d’ingrés “Dels límits en l’art. L’esmalt contemporani com a mitjà d’expressió pictòrica”. Inclou discurs de resposta de Pilar Vélez. (48 pàg., ils., 23 cm.). 10,00 €.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.