Skip to content Skip to footer

Estratègies narratives en l’art romànic català

Discurs d’ingrés “Estratègies narratives en l’art romànic català”. Inclou discurs de resposta d’Alberto Velasco i Gonzàlez. (63 pàgs., ils., 23 cm.). 10,00 €.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.