Skip to content Skip to footer

Manuel de Falla i Catalunya: sobre l’art de l’evocació

Discurs d’ingrés “Manuel de Falla i Catalunya: sobre l’art de l’evocació”. Inclou discurs de resposta d’Edmon Colomer i Soler. (28 pàgs., il., 21 cm.). 10,00 €.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.